Sidalco Vakbeurs recycling 2022

Official Dealer AluStahl

Sinds eind jaren zestig produceert Alustahl containers in Bremen. Zij waren de eerste leverancier van roll-off containers. Het huidige Alustahl produceert een breed palet van van hoogwaardige containers. Sidalco BV is dealer geworden voor de Nederlandse markt van deze hoogwaardige containers die ingezet worden in de transport en verwijderingstechniek.

Voor meer informatie info@sidalco.com

Alustahl has been producing containers in Bremen since the late sixties. They were the first supplier of roll-off containers. The current Alustahl Containertechnik produces a wide range of high-quality containers. Sidalco BV has become dealer for the Dutch market of these high-quality containers that are used in transport and removal technology.
For information info@sidalco.com

Sidalco Vakbeurs Recycling